Van Borssum Buisman Stichting

 

Bestuur

 

Dit is per 5 augustus 2019 als volgt samengesteld

 

Mr J.J.H. Pop, Haarlem, voorzitter,

Dr W.A. Veenhoven, Bloemendaal, secretaris

Jhr Drs F. van Foreest, Overveen, penningmeester