Beleidsplan

De Stichting stelt zich ten doel het geven van bekendheid aan het werk van de beeldende kunstenaars

Hendrik en Jan van Borssum Buisman. Beiden waren ook kastelein-conservator van Teylers Museum te Haarlem.

Hendrik (1873-1951) was vooral kunstschilder en tekenaar.

Jan (1919-2012) was in de eerste plaats beeldhouwer maar maakte ook veel tekeningen en een klein aantal schilderijen .

De Stichting tracht haar doel te bereiken door het publiceren van boeken, van artikelen in tijdschriften en door het stimuleren van tentoonstellingen.

 

Recente ontwikkelingen

Vanaf 2012 is het werk van Jan van Borssum Buisman geinventariseerd en gedocumenteerd. Aan de hand hiervan is een boek over zijn leven en werk samengesteld door Willem Veenhoven, foto’s zijn gemaakt door Jaap Pop.

Het boek is verschenen in 2021 bij Gottmer Uitgeversgroep Haarlem.

In de eerste maanden van 2022 is een tentoonstelling in het Museum Haarlem gewijd aan het werk van Jan van Borssum Buisman.   

Beleidsplan op langere termijn.

In de jaren 2021-22 zal het werk van Hendrik van Borssum Buisman worden geinventariseerd en gedocumenteerd. De bevindingen zullen in eerste instantie worden gepubliceerd in de vorm van een groot artikel. In het jaar daarna kan het verder in boekvorm worden uitgewerkt.

Daarbij is een tentoonstelling ook ter overweging.