De van Borssum Buisman Stichting stelt zich ten doel het geven van bekendheid aan het werk van de beeldende kunstenaars

Hendrik en Jan van Borssum Buisman. Hendrik was schilder, Jan vooral beeldhouwer. Ze maakten allebei tekeningen en waren ook kastelein-conservator van Teylers Museum te Haarlem

 

 

Expositie: 

Jan van Borssum Buisman, Haarlems beeldend kunstenaar

Museum Haarlem, Gasthuiszaal     8 januari tot 4 april 2022